Направете запитване
Новина от Ecovis България

Лична данъчна декларация - Особености и изисквания

Ecovis | 24 Април 2024

Всяка година много хора се питат дали трябва да подадат лична данъчна декларация. Тази статия от Ecovis Bulgaria ще ви помогне да разберете кой е задължен да го направи, както и какви са сроковете и изключенията.

Лицата, които са задълени да подадат лична данъчна декларация (за данъчни цели) са местни физически лица, придобили доходи от източник в България или чужбина и чуждестранни физически лица, придобили доходи от източник в България. (по ЗДДФЛ)

В тази статияще разгледаме и много въпроси, които изникват, когато повечето хора се опитат да си разяснят законите за лична данъчна декларация, затова останете докрая. Приятно четене!

Изключения и срокове относно личната данъчна декларация

Изключение за подаването на лична данъчна декларация

Изключение от задължението за подаване на декларация има за лицата, които имат единствено трудови доходи (или пенсии) през годината, данъкът на които е изцяло внесен от работодателя и няма други обствиятелства за деклариране. (чл. 50 от ЗДДФЛ)

лична данъчна декларация

Срок за подаване на личната данъчна декларация

Срок за подаване на лична данъчна декларация е до 30.04 през следващата година, а в случай че лицето е извършвало търговска дейност (ЕТ или еквивалент), срокът се удължава до 30.06, като и в двата случая корекции могат да бъдат правени до 30.09.

Срокът за внасяне на данъка, както и на изравнителните осигуровки, ако са дължими такива е 30.04 и съответно, ако лицето е извършвало търговска дейност - 30.06.

Как НАП улесни подаването на лична данъчна декларация

В последните 2 години НАП значително улесни процеса на подаване на лична данъчна декларация за физическите лица, като го автоматизира.

Автоматично зареждане на данни: При подаване на декларацията с КЕП или ПИК от НАП, декларираните от фирмите изплатени доходи към физически лица се зареждат автоматично. Това включва трудови договори, граждански договори, наеми, авторски договори, лихви, аренда, продажба на имущество, както и получени наложени платежи от куриерски фирми.

Възможност за онлайн подаване: Декларацията може да се подаде онлайн с КЕП или ПИК от НАП. Това е бърз и удобен начин, без да е необходимо да посещавате офис на НАП.

В резултат на тези нововъведения:

  • Подаването на данъчна декларация е по-лесно и по-бързо от всякога.
  • Намалява се рискът от грешки.
  • Спестява се време и усилия.
  • Не се налага да събираме служебни бележки от платците на доходите
  • Не се налага да прилагаме някои документи, като например ТЕЛК, акт за раждане на деца и др.

Важно е да се отбележи, че дори и данните ви да са автоматично заредени, е препоръчително да проверите декларацията си за евентуални неточности. При нужда можете да се обърнете към счетоводител или данъчен специалист за помощ.

лична данъчна декларация

Какво следва да се декларира?

Следва да се декларират всички придобити доходи от лицето, включително трудовите, с изключение на необлагаемите такива, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ. При желание необлагаемите доходи все пак могат да бъдат декларирани, които в някои случаи може да спести проверки от страна на НАП за доказване на произход на средствата на лицето.

Декларират се също притежавани акции и дялове в чужбина, притежавани недвижими имоти в чужбина, придобити дивиденти от чужбина (ако е платен данък в чужбина, той може да намали дължимия данък в България), получени и предоставени заеми над 10 хил. лв за 1 година или над 40 хил. лева салдо към края на годината.

Каква е санкцията при неподадена лична данъчна декларация?

Неподадената данъчна декларация е често срещан проблем, който може да доведе до редица негативни последици.

Санкцията за неподадена в срок декларация по чл. 50 е до 500лв., а при повторно нарушение до 1 000лв.

лична данъчна декларация

В случай на умишлено неплащане на данъци може да се стигне до наказателно преследване. Срещат се и дуги наказателни последици като ограничаване на възможност от данъчни облекчения за деца, здравни осигуровки, дарения и др. Може да ви бъде наложена забрана за излизане от страната, докато не изплатите дължимите данъци. Възожно е да ви бъде наложен запор върху имуществото, за да се покрият дължимите данъци.

Защо да се доверите на Ековис България за консултация и за подаване на лична данъчна декларация?

Ековис България е водеща компания за одиторски, счетоводни, правни и данъчни услуги с над 25 години опит в сферата. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани и компетентни професионалисти, които са готови да ви помогнат с всички аспекти на вашата данъчна декларация.

Нашите експерти са запознати с всички аспекти на данъчното законодателство в България, както и с прилагането на Споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане и могат да ви помогнат да оптимизирате вашата данъчна декларация. Разполагаме с богат опит в подаването на данъчни декларации за физически лица, както и за компании.

Гарантираме, че вашата данъчна декларация ще бъде попълнена правилно и в срок, като използваме най-съвременните технологии и методи за работа, за да ви осигурим максимална точност и надеждност.

Ще ви предложим персонализирана консултация, съобразена с вашите индивидуални нужди и обстоятелства.

Доверявайки се на Ековис България, можете да сте сигурни, че вашата данъчна декларация ще бъде обработена професионално и в съответствие с всички законови изисквания. Ще спестим време и усилия, за да можете да се фокусирате върху по-важните неща.