Направете запитване

Данъчни услуги

Съобразно нашата мисия за предоставяне на най-висококачествени консултации и поддръжка в областта на данъчните въпроси, ние от счетоводна къща "Ecovis" осигуряваме широк спектър от услуги, които покриват всички аспекти на данъчното планиране, оптимизацията и съответствието.

С дългогодишен опит и експертиза в данъчните услуги, Ecovis е водещ партньор за всеки, който търси надеждно и качествено обслужване.

Нашите данъчни услуги включват:

Данъчно планиране и оптимизация | Данъчни услуги от Ecovis

Анализ на данъчната ситуация на клиента и разработване на стратегии за намаляване на данъчните разходи чрез използване на различни данъчни стимули, освобождения и облекчения.

Подготовка на данъчни декларации:

Изготвяне и подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица в съответствие със законовите изисквания и срокове.

Данъчно консултиранe | Данъчни услуги от Ecovis

Предоставяне на консултации и съвети относно интерпретацията на данъчното законодателство, прилагането на данъчни ставки и изключения, както и решаване на конкретни данъчни въпроси.

Специализирани данъчни услуги:

Включват анализ и оптимизация на данъчното облагане при промени в бизнес модела, преместване на средства и операции, както и управление на данъчните рискове.

Съответствие с данъчните закони и регулации | Данъчни услуги от Ecovis

Постоянно наблюдение и актуализации относно промените в данъчното законодателство, за да се гарантира съответствие на клиента с всички приложими правила и изисквания.

Нашата цел е да предоставим не само професионални решения за вашите данъчни нужди, но и пълна подкрепа и съвети, които да помогнат да постигнете желаната финансова сигурност във всички аспекти на данъчното си облагане.

С дългогодишен опит и експертиза в областта на данъчните консултации, Ecovis е водещ партньор за всеки, който търси надеждно и качествено решение на своите данъчни предизвикателства.

Одитори, данъчни съветници и адвокати

Данъчни услуги от Ecovis | Данъчно оптимизиране

Данъчното оптимизиране е основна част от нашето портфолио от услуги, които се фокусират върху намирането на най-ефективния начин за намаляване на данъчното облагане на нашите клиенти.

Ние разбираме, че данъчните закони и регулации могат да бъдат сложни и често се променят, поради което предоставяме персонализирани стратегии за оптимизация, които са адаптирани към конкретните нужди на всеки бизнес.

Нашият подход към данъчното оптимизиране включва:

Анализ на данъчната ситуация | Данъчни услуги от Ecovis

Нашите експерти извършват подробен анализ на настоящето данъно облагане на клиента, включително данъчните му задължения, приходите и разходите, осигурителната тежест, както и потенциалните данъчни рискове.

Индивидуални стратегии:

След анализа разработваме индивидуални стратегии за оптимизация, които са насочени към максимизиране на данъчните облекчения и намаляване на данъчните разходи на клиента.

Специализирани консултации | Данъчни услуги от Ecovis

Нашите данъчни консултанти предоставят специализирани консултации и съвети за използване на различни данъчни преференциии и инструменти за оптимизация, които са налични според българското и европейското данъчно и осигурително законодателство..

Постоянно наблюдение и актуализации:

В светлината на постоянно променящата се данъчна среда, ние осигуряваме постоянно наблюдение и актуализации на данъчната ситуация на клиента, за да гарантираме, че стратегията за оптимизация е винаги актуална и ефективна.

С нашия подход клиентите на Ecovis получават не само конкретни решения за намаляване на данъчната си тежест, но и пълна сигурност и спокойствие, че техните данъчни задължения са изрядни и са в съответствие с приложимите законови изисквания.

Запишете час за безплатна консултация

Данъчни декларации от Ecovis

Данъчните декларации от Ecovis представляват основен елемент от финансовото управление на всеки бизнес или физическо лице. Нашата цел е да осигурим на клиентите ни надеждни, точни и съответстващи с всички законови изисквания данъчни декларации, които да им позволят да се справят със задълженията си към данъчните власти ефективно и безпроблемно.

Нашите експерти са квалифицирани да изготвят и подадат различни видове данъчни декларации, включително декларации за данък върху доходите, ДДС, данък върху придобиването на имущество и други.

Внимателно анализираме данъчната ситуация на всеки клиент и се стремим да изготвим декларации, които отразяват точно техните данъчни задължения, и са в съответствие с всички законови изисквания.

Освен изготвяне на декларации, нашите експерти предоставят и съвети за оптимизация на данъчното облагане.

Това включва идентифициране на възможности за данъчни облекчения, използване на данъчни преференции и оптимизация на данъчните стратегии с цел намаляване на разходите за данъци и осигуровки на клиентите.

Гарантираме, че всички данъчни декларации се подготвят и подават в съответствие с всички приложими законови изисквания и срокове. Това включва следене на промените в данъчното законодателство и внимателно изучаване на индивидуалната данъчна ситуация на всеки клиент, за да се предотвратят евентуални грешки и недоразумения.

Изпратете запитване
Одитори, данъчни съветници и адвокати

Защо да се доверим на Ecovis за данъчни услуги

Ето 6 от най-важните фактори, които правят Ecovis водещ избор за данъчни услуги:

Глобална експертиза:

С над 6 500 специалисти в над 70 страни по света, Ecovis разполага с обширна глобална мрежа от професионалисти в областта на данъчните консултации, които могат да предоставят специализирана експертиза и поддръжка на клиенти във всяка част на света.

Локална компетенция, глобален опит:

С комбинацията от локална компетенция и глобален опит, Ecovis предлага уникален подход към данъчното планиране и оптимизация, като съчетава най-добрите практики от различни страни.

Индивидуален подход:

Ековис цени индивидуалния подход към всеки клиент, разбирайки, че всеки бизнес има уникални нужди и цели. Нашите експерти се стремят да предоставят персонализирани стратегии и решения, които отговарят на конкретните изисквания на всеки клиент.

Квалифициран персонал:

Ecovis разполага със силно обучен и квалифициран персонал в областта на данъчните консултации, което гарантира, че клиентите получават най-високо качество на предлаганите от нас услуги.

Наблюдение и актуализации:

В светлината на постоянно променящата се данъчна среда, Ecovis осигурява непрекъснато наблюдение и актуализации на данъчните закони и регулации, за да гарантира, че клиентите са винаги информирани и съответстват с всички приложими изисквания.

Дългогодишен опит и репутация:

Със своя дългогодишен опит и доказана репутация в областта на данъчните консултации, Ecovis е утвърден лидер в сферата на финансовите услуги и е избран партньор от множество успешни фирми и организации по целия свят.

Направете запитване
Одитори, данъчни съветници и адвокати

Ecovis Bulgaria

Те ни довериха бизнеса си:

Комуникацията с тях е лесна и бърза, получаваме ясни отговори без да чакаме дни,няма излишна бюрокрация - целият процес е максимално изчистен, което ни спестява много време и усилия, обслужването е персонализирано спрямо нуждите на нашия бизнес и винаги сме информирани навреме за всякакви промени в разпоредби и закони.Препоръчваме на всички, които търсят надеждни счетоводни услуги!

Customer Profile

Atron

Atron

Преди няколко години реших да аутсорсна счетоводната отчетност на фирмата ми. Съвсем не беше случаен изборът ми, когато се спрях на Ековис. Предварително бях подготвила списък с условия, включително реален счетоводен казус за решаване в моята сфера на дейност. И така вече години разчитам на доверен партньор за счетоводната и данъчната отчетност.

Customer Profile

Йонона Митова

Тренд Мениджмънт ООД

Ecovis Bulgaria

Избягване на двойното данъчно облагане

България има подписани и влезли в сила 68 спогодби с 69 страни за избягване на двойното данъчно облагане, включително с всички страни от ЕС, с европейски държави, които не са членове на ЕС, с Канада и САЩ, както и с някои държави от Азия и Африка.

Тези споразумения са база за намаляване на общото данъчно облагане на дружества, когато са изпълнени особените изисквания за прилагането им. Ние разполагаме с квалифицирани специалисти, които могат да разрешат Вашите казуси, свързани с избягването на двойно данъчно облагане.

Ековис България като част от международната консултантска верига ECOVIS Global разполага и с международна експертиза, тъй като ползва експертизата на данъчни консултанти и водещи данъчни специалисти от всички държави, в които е представена веригата.

Предлагаме следните услуги:

  • Консултации относно прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
  • Представителство пред българските данъчни власти при процедури по спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, включително изготвяне и подаване на Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и съпътстващите го документи;
  • Представителство пред българските данъчни власти при процедури за възстановяване на недължимо внесен данък при източника;
  • Консултации за данъчно планиране във връзка с действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с цел оптимизиране на данъчните задължения.

Вижте още услуги:

Ecovis Bulgaria

Ecovis Bulgaria

Нашият екип

Вижте още