Направете запитване

Видове правни консултации

Ecovis Bulgaria предлага комплексно правно обслужване, което включва извършването на услуги в целия спектър на гражданското, търговското и административното материално право.

Основната цел на тези консултации е да помогнат на клиентите да разберат своите права и задължения и да вземат информирани решения по отношение на техните правни въпроси. Правните консултации се осъществяват от лица със специализирана юридическа квалификация и богат опит в конкретната област.

Това гарантира качествено и професионално обслужване на клиентите, което е от съществено значение за успешното решаване на техните правни въпроси и изисквания.

Нашата цел е да бъдем ваш партньор, като ви осигурим индивидуализирани и компетентни решения, които да отговарят на вашите нужди.

Гражданско право

Консултацията по гражданско право е от съществено значение за различни ситуации, включително купуване или продажба на имот, наеми, спорове за обезщетение за вреди, семейни въпроси като развод или определяне на правата на родителите, както и други правни въпроси, които могат да възникнат в живота на хората и бизнесите им.

Чрез консултация по гражданско право клиентите получават възможността да разберат своите права и задължения, както и да получат съвети и насоки за намиране на подходящи решения за техните правни въпроси.

Такива консултации могат да помогнат на клиентите да избегнат правни проблеми или да намерят ефективни начини за тяхното решаване, като се гарантира защита на техните интереси и спазване на правните норми.

Търговско право

Консултацията по търговско право е от значение за предприятията, тъй като те се изправят пред множество правни въпроси и предизвикателства в ежедневната си дейност.

Чрез консултация по търговско право, бизнесът може да получи ясно разяснение на правните аспекти на различни бизнес сделки и дейности, както и да бъде насочен към оптималните решения за решаване на правни проблеми или спорове, които могат да възникнат.

Важно е предприятията да бъдат информирани за актуалните законови и регулаторни изисквания, които засягат тяхната дейност, както и за възможните рискове и последици от техните бизнес решения.

Професионалната консултация по търговско право може да помогне на предприятията да минимизират тези рискове, да се съобразят с правните изисквания и да постигнат успешното функциониране и развитие на своя бизнес.

Освен това, този тип консултации може да допринесат за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятието, като предостави необходимите инструменти и стратегии за управление на правните рискове и съответствие със законодателството.

Административно материално право

Административното материално право е процес, при който клиентът се консултира с правен експерт относно правните аспекти, свързани с дейността и регулацията на административните органи и процедури. Това включва анализ на законовите разпоредби и административните актове, които регулират различни административни процеси и дейности на държавните и общинските органи.

По време на консултацията по административното материално право, клиентът може да се консултира по въпроси като: Издаване на разрешения, лицензи и разрешителни от административните органи. Прилагане на административни процедури и регулации при осъществяване на конкретна дейност. Спорове и обжалвания на административни актове и решения. Изпълнение на административни задължения и отговорности.

Консултацията по административното материално право е важен компонент за физически и юридически лица, които се занимават с различни административни дейности и процедури.

Тя може да помогне на клиентите да разберат техните права и задължения по отношение на административните актове и процедури, както и да получат съвети за ефективното им справяне с административните въпроси и предизвикателства.

Направете запитване

Защо да се доверим на Ecovis Bulgaria за правни консултации

Ecovis Bulgaria разполага със специализиран екип от правни експерти с богат опит и висока квалификация в различни области на правото. Техните знания и умения гарантират професионално обслужване на високо ниво.

Нашите клиенти получават индивидуално внимание и персонализирани решения, които отговарят на техните конкретни нужди и цели. Ние разбираме, че всеки случай е уникален и изисква специфичен подход.

Ecovis Bulgaria предлага широк спектър от правни консултации в различни области на правото, което позволява на клиентите да получат цялостно обслужване на едно място, без значение от тяхната специфика и нужди.

Като световна консултантска фирма с присъствие в над 70 страни, Ecovis Bulgaria с богат опит и експертиза в международните правни въпроси и процедури. Това е особено полезно за клиентите със сложни международни въпроси. Ecovis Bulgaria е утвърдена и призната фирма, която се радва на добра репутация в областта на правните консултации. Нашите клиенти могат да се уверят, че получават качествено и надеждно обслужване.

Безплатна консултация
Одитори, данъчни съветници и адвокати

Ecovis Bulgaria

Те ни се довериха:

Комуникацията с тях е лесна и бърза, получаваме ясни отговори без да чакаме дни,няма излишна бюрокрация - целият процес е максимално изчистен, което ни спестява много време и усилия, обслужването е персонализирано спрямо нуждите на нашия бизнес и винаги сме информирани навреме за всякакви промени в разпоредби и закони.Препоръчваме на всички, които търсят надеждни счетоводни услуги!

Customer Profile

Atron

Atron

Преди няколко години реших да аутсорсна счетоводната отчетност на фирмата ми. Съвсем не беше случаен изборът ми, когато се спрях на Ековис. Предварително бях подготвила списък с условия, включително реален счетоводен казус за решаване в моята сфера на дейност. И така вече години разчитам на доверен партньор за счетоводната и данъчната отчетност.

Customer Profile

Йонона Митова

Тренд Мениджмънт ООД

Ecovis Bulgaria

Вижте още услуги:

Ecovis Bulgaria

Нашият екип:

Вижте още