Направете запитване

Правни услуги

Ecovis Bulgaria предлага цялостно съдействие както в национален, така и в международен план, като предоставя комплексно обслужване по всички правни, данъчни, управленски и административни въпроси. Нашето име - "Ecovis Bulgaria", съчетание на термините "икономика" и "визия", отразява нашия международен характер и фокуса ни върху бъдещето и растежа.

С дългогодишен опит и екип от професионалисти, Ecovis Bulgaria е вашият надежден партньор в сферата на правните услуги.

Правните услуги са комплекс от услуги, предоставяни от професионални юристи и правни консултанти, с цел подпомагане на клиентите в различни правни въпроси и предизвикателства.

Тези услуги могат да включват съвети по въпроси на законодателство, подготовка на правни документи като договори и споразумения, представителство на клиентите пред съдебните и административни инстанции, разрешаване на спорове, съдействие в сделки и преговори, съдействие при сключване на сделки и др.

Регистрация | Правни услуги

Един от ключовите аспекти на правните услуги, предоставяни от Ecovis Bulgaria, е регистрацията на бизнеси и юридически лица.

Нашите експерти са подготвени да ви помогнат с всички необходими процедури и формалности за регистрацията на вашата фирма или бизнес в съответствие със законовите изисквания в България.

Независимо дали става въпрос за създаване на ново предприятие или промяна в съществуващото, ние ще ви осигурим качествено консултиране и подкрепа през целия процес на регистрация.

Фирмени промени

При необходимост от извършване на фирмени промени, независимо дали става въпрос за промени в устава, капитала, структурата на управление или други аспекти на вашата компания, нашите правни консултанти са тук, за да ви помогнат.

С експертизата и опита си в областта на бизнеса и правото, ние ви осигуряваме индивидуално консултиране и решения, които отговарят на вашите нужди и цели.

В Ecovis Bulgaria сме ангажирани с вашия успех и ще работим усилено, за да гарантираме, че фирменият ви процес на промяна преминава гладко и ефективно.

Правни анализи

Правният анализ представлява систематично и задълбочено проучване и оценка на правните аспекти на конкретен проблем, сделка, документ или ситуация.

Този процес включва анализиране на приложимите закони, правила, прецеденти и други правни източници, с цел изграждане на разбиране за правните последствия и рискове.

Правният анализ помага на клиентите да вземат информирани решения, като им предоставя ясно разбиране за правните аспекти на техните дейности или сделки.

Консултации от Ecovis Bulgaria

В процеса на консултиране, нашите експерти внимателно изслушват нуждите и целите на клиентите, провеждат анализ на техните конкретни ситуации и предлагат решения и препоръки, които са най-подходящи за тях.

Нашата цел е да осигурим индивидуално и качествено обслужване, което е напълно адаптирано към специфичните изисквания и въпроси на всеки клиент.

Защита на лични данни

Ecovis Bulgaria взема сериозно въпроса за защитата на личните данни на своите клиенти и партньори. Ние прилагаме високи стандарти за сигурност и конфиденциалност на личната информация, която ни е предоставена.

Съобразно с валидното законодателство и най-добрите практики, ние въвеждаме подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим неправомерния достъп, използване, разкриване или унищожаване на лични данни.

Направете запитване

Защо да се доверим на Ecovis Bulgaria за правни услуги

Професионализъм и експертиза: Ecovis Bulgaria разполага с висококвалифициран екип от правни експерти с голям опит в различни области на правото. Нашите специалисти са добре обучени и имат богат опит в предоставянето на качествено правно консултиране.

Персонализирано обслужване: Подходът ни към клиентите е индивидуален и персонализиран. Разбираме, че всеки клиент има уникални нужди и цели, затова се стремим да предложим решения, които са най-подходящи за тях.

Интегриран подход: Ecovis Bulgaria предлага интегриран подход към правните услуги, включващ консултиране, представителство и подкрепа при различни правни въпроси и спорове. Това ни позволява да предоставим обширни и комплексни решения на нашите клиенти.

Световна мрежа: Съществуващата мрежа от офиси на Ecovis Bulgaria в над 70 страни ни позволява да предоставим международно обслужване и консултиране на клиенти по целия свят.

Сигурност и поверителност: Ние прилагаме високи стандарти за сигурност и поверителност на данните на нашите клиенти, като гарантираме, че техните лични и делови информации са запазени в тайна и защитени от неправомерен достъп.

Доказана репутация: Ecovis Bulgaria е утвърдена консултантска фирма с дългогодишен опит и отлична репутация в областта на правните услуги.

Нашата доказана репутация за качество и професионализъм гарантира нашата способност да отговорим на очакванията на нашите клиенти.

Направете запитване

Ecovis Bulgaria

Те ни се довериха:

Комуникацията с тях е лесна и бърза, получаваме ясни отговори без да чакаме дни,няма излишна бюрокрация - целият процес е максимално изчистен, което ни спестява много време и усилия, обслужването е персонализирано спрямо нуждите на нашия бизнес и винаги сме информирани навреме за всякакви промени в разпоредби и закони.Препоръчваме на всички, които търсят надеждни счетоводни услуги!

Customer Profile

Atron

Atron

Преди няколко години реших да аутсорсна счетоводната отчетност на фирмата ми. Съвсем не беше случаен изборът ми, когато се спрях на Ековис. Предварително бях подготвила списък с условия, включително реален счетоводен казус за решаване в моята сфера на дейност. И така вече години разчитам на доверен партньор за счетоводната и данъчната отчетност.

Customer Profile

Йонона Митова

Тренд Мениджмънт ООД

Фактори за определяне на цени за правни услуги

Сложност на въпросите: Цената за правни услуги може да варира в зависимост от сложността на въпросите, които трябва да бъдат разгледани. По-сложните въпроси, които изискват по-голямо количество време, ресурси и експертиза, обикновено водят до по-високи цени.

Обем на работа: Обемът на работа е важен фактор за определяне на цената за правни услуги. По-големите проекти или задачи могат да изискват повече ресурси и време за изпълнение, което може да се отрази на крайната цена.

Срокове за изпълнение: Ако има неотложност или кратки срокове за изпълнение на проекта, това може да доведе до увеличение на цената на услугите, тъй като може да се изисква допълнителен напор и ресурси, за да се спазят сроковете.

Специализирана експертиза: Ако дадена услуга изисква специализирана експертиза или знания в конкретна област на правото, това обикновено се отрзазява и на крайната оценка за услугите.

Използвани ресурси: Цената на правни услуги може да се определи и от използваните ресурси, като например време, технологии, инфраструктура и др. Използването на по-напреднали ресурси може да повлияе на крайната цена на услугата.

Отговор на Често задавани въпроси за правни услуги

Какви видове правни услуги предоставяте?

Ние предоставяме широк спектър от правни услуги, включително правно консултиране, представителство пред съд, създаване на правни документи, медиация, съпровождане на сделки и др.

Какъв е процесът за ангажиране с вашата фирма за правни услуги?

Процесът за ангажиране зависи от конкретните нужди на клиента, обикновено включва среща или консултация, определяне на обхвата на услугите и подписване на договор за предоставяне на услуги.

Колко време обикновено отнема разглеждането на правен въпрос?

Времето за разглеждане на правен въпрос може да варира значително в зависимост от сложността на случая и наличието на необходими документи и информация. Обикновено предоставяме оценка за времето на първата среща или консултация.

Какви са цените за вашия пакет от правни услуги?

Цените за правни услуги се определят индивидуално за всеки клиент в зависимост от обема и сложността на работата.

Предоставяме подробна оферта след запознаване със спецификата на въпроса или проекта.

Имате ли опит в решаването на конкретен тип правни проблеми?

Да, нашите експерти имат богат опит в различни области на правото и са готови да се справят с разнообразни правни проблеми и спорове.

Свържете се с нас
Одитори, данъчни съветници и адвокати

Вижте още услуги:

Ecovis Bulgaria

Ecovis Bulgaria

Нашият екип:

Вижте още